Firma przewozowa: jak wygląda tam praca?

Każda firma przewozowa posiada podobny zestaw stanowisk wśród swojego personelu. Oczywiście, mogą występować znaczne różnice w ich nazwach i pełnionych funkcjach, jednak przynajmniej trzy stanowiska są zawsze niezmienne. Do tej grupy zaliczymy: kierowcę, spedytora i koordynatora transportu. Czym zajmują się ci pracownicy? Jakie są ich obowiązki? Zacznijmy od początku.

Kierowcy

Największą i prawdopodobnie najważniejszą grupą dla firmy przewozowej są kierowcy. Ich praca polega na bezpiecznym transporcie towarów i to oni są odpowiedzialni za dostarczenie zamówień do ostatecznego celu. W ich zakresie obowiązków jest również utrzymanie pojazdów, będących ich miejscem pracy, w czystości. Każdy kierowca musi zdobyć odpowiednie uprawnienia upoważniające ich do prowadzenia danego typu pojazdu i naczepy.

Ta praca wiąże się z nieustającą presją czasu i dużym zmęczeniem kumulowanym podczas pokonywania wielu kilometrów autostrad na całym świecie. Żadna firma przewozowa nie byłaby w stanie funkcjonować bez rzeszy wykwalifikowanych i doświadczonych kierowców.

Spedytorzy

Spedytorzy to osoby, które są odpowiedzialne za organizowanie transportu dla odpowiednich zleceniodawców. Do jej obowiązków należą nie tylko negocjacje z kontrahentami, ale i budowanie i utrzymywanie dobrych relacji z nimi. To również oni wybierają kanał transportu, wystawiają listy przewozowe i ustalają planowany termin dostawy. Kluczowymi dla ich stanowiska kompetencjami są zdolności analityczne i organizacyjne, bez których organizacja tak wielu transportów jednocześnie nie mogłaby mieć miejsca.

Koordynatorzy transportu

Koordynatorem transportu nazywamy osobę, która znajduje się na pierwszej linii ognia, gdy coś nie idzie po myśli firmy spedycyjnej. Gdy któryś z kierowców napotyka problem na swojej trasie, odpowiedzialnym za niego jest właśnie koordynator. Na co dzień w pracy łączy utrzymywanie pozytywnych relacji z kierowcami i kontakt z klientami.

Specyfika stanowiska koordynatora w firmie przewozowej wymaga dostępności nawet po godzinach pracy. Nigdy nie wiadomo kiedy wystąpią komplikacje podczas wykonywania transportu i dobry koordynator jest pod telefonem 24 godziny na dobę.

To nie koniec

To tylko trzy ważne stanowiska, które są konieczne do tak skomplikowanego typu działalności, jaką jest firma przewozowa. Bez nich, ale i bez reszty zespołu w biurze, zaczynając od dyrektora, przez księgową, kończąc na przedstawicielach handlowych, firma nie mogłaby funkcjonować efektywnie i utrzymywać się na rynku.