Najważniejsze szanse i bariery rozwoju transportu intermodalnego w Polsce

Zanim cokolwiek powiemy o szansie i barierze, jaka stoi w naszym kraju przed transportem intermodalnym, warto wytłumaczyć sobie, czym on jest. Otóż transport intermodalny jest przewozem ładunków wykorzystującym więcej niż jeden środek transportu. Jest jednak reguła, która sprawia, że transportowany towar może być intermodalny. Jest nim wykorzystanie wyłącznie jednej jednostki ładunkowej (może to być np. kontener) na całej trasie przewozu. Gdy już wiemy, o czym mowa, pomówmy o tym, jaki jest stan tego typu transportu w naszym kraju.

Przewozy intermodalne to stosunkowo młody rynek. Cechuje się on niskim, lecz stałym stopniem rozwoju, w domyśle ma osiągnąć do w 2020 roku średni poziom reszty Unii Europejskiej, lecz z roku 2000. Komisja Europejska od lat stara się wyrównać te różnice za pomocą strategii rozwoju transportu i logistyki. Zakładają one zwiększenie udziału alternatywnych gałęzi transportu jak chociażby kolej.

Położenie

Największą szansą dla Polski jest jej położenie. Jest to kraj tranzytowy i lokalizacja na mapie Europy pozwala na zostanie szlakiem transportowym zarówno na trasie północ — południe, jak i wschód — zachód. Nie wiem, czy wiecie, ale to właśnie przez Polskę przebiegają praktycznie wszystkie korytarze transportowe. Niestety, jak już wspomnieliśmy wcześniej, udział transportu intermodalnego jest wciąż nieporównywalny z potencjałem, jaki posiada kraj pod biało czerwoną flagą. Jednakże co widać po statystykach, wciąż rosnący procent udziały takiego transportu.

Bariera

Pomimo częściowego rozwoju infrastruktury intermodalnej, dane PKP Cargo i PCC Intermodal SA pokazują, że wciąż polscy przedsiębiorcy preferują przewozy wyłącznie drogą morską lub lądową. Aby zachęcić ich do częstszego korzystania z dobrodziejstw transportu intermodalnego, konieczny jest rozwój odpowiedniej infrastruktury. Kluczowy charakter tych inwestycji tylko pomoże przedsiębiorcom w budowaniu konkurencyjności i co ważniejsze dla polskiej gospodarki, wytwarzaniu coraz większej ilości PKB.

Podsumowanie

Przed transportem intermodalnym w Polsce stoi nadal wiele wyzwań. Rosnące statystyki, mówiące o coraz częstszym stosowaniu tego procesu napawają jednak dużą dozą optymizmu. Miejmy nadzieję, że z czasem, taki „łączony” sposób przewozu ładunków będzie czymś popularnym i powszechnym.