Segregacja odpadów

Świadomość społeczeństwa w kwestii ochrony środowiska wciąż wzrasta. Od dobrych paru lat, wraz z wprowadzeniem tzw. ustawy śmieciowej, w dobrym tonie jest segregowanie odpadów. Miasto lub gmina zapewnia nam odpowiednie pojemniki na różne rodzaje śmieci, jednak to na nas spada należyte dopilnowanie procesu segregacji.

Odpowiedniemu segregowaniu śmieci przyświeca jedna główna zasada – oddzielamy surowce, które można powtórnie przetworzyć od tych, które są tylko zbędnym i niepożądanym odpadem. Co więc można w procesie recyklingu odzyskać? Przede wszystkim plastik i inne tworzywa sztuczne, które często dominują pod względem ilościowym wśród odpadów produkowanych przez nasze gospodarstwa domowe. Segregujemy również metale, papier oraz szkło.

Co miasto to inny obyczaj. W niektórych miejscach udostępniane są tylko dwa rodzaje pojemników na śmieci. Do kosza na odpady „suche” wrzucamy wszystkie tzw. śmieci surowcowe, a więc wspomniany wcześniej plastik, metale, papier oraz szkło. Do kubła oznaczonego jako „mokre” trafiają pozostałe śmieci – głównie te biodegradowalne, jak np. resztki jedzenia . Niektóre gminy zapewniają większą różnorodność pojemników do segregacji, oferując osobne śmietniki na szkło, papier, plastik (połączony często z miejscem na różnego rodzaju metale) oraz pozostałe śmieci, tzw „mieszane””.

Należy pamiętać, że istnieje szereg odpadów niebezpiecznych, których nie możemy wyrzucić do pierwszego lepszego śmietnika. Czasami miasto czy gmina zapewnia pojemnik na tzw. odpady niebezpieczne, w miejscu, gdzie zwykle wyrzucamy śmieci, ale jest to rzadkie zjawisko. Do odpadów niebezpiecznych należą zużyte świetlówki i różnego rodzaju żarówki, baterie, akumulatory, farby oraz przeterminowane lekarstwa. Co do tych ostatnich, to w prawie każdej aptece dostępny jest pojemnik na przeterminowane leki, gdzie możemy się ich bezpiecznie pozbyć. Nie można też, ot tak wyrzucać większych sprzętów AGD i RTV, takich jak np. lodówka, telewizor czy komponenty komputera. Tzw. elektroodpady możemy oddać w specjalnym punkcie lub poczekać na odbywającą się średnio dwa razy w roku, lokalną zbiórkę tego typu śmieci.

Pamiętajmy, że szklanych i plastikowych opakowań oraz innych materiałów nadających się do odzysku, nie musimy przed wyrzuceniem myć – zostanie to zrobione podczas kolejnych etapów procesu recyklingu. Segregując śmieci pomagamy utrzymać naszą okolicę w czystości i dokładamy naszą symboliczną cegiełkę do ochrony środowiska na naszej planecie.